Events 2.0

27-10-2022: Het BTW-nultarief in het internationale handelsverkeer

In het internationale handelsverkeer komen ondernemers veelvuldig in aanraking met de complexe Europese BTW-wetgeving. Met name ondernemers in de logistieke sector en de im- en exportbranche staan vaak voor de vraag of er BTW verschuldigd is en/of het nultarief van toepassing is. Bij het dienstenverkeer is het vooral de vraag: Waar dient de BTW te worden afgedragen, in Nederland of in het buitenland? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe E-Commerce regelgeving van 1 juli 2021 voor de logistieke sector? Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico's van naheffing en aansprakelijkheid te vermijden.

Tabel II bij de wet op de omzetbelasting geeft regels voor het nultarief, hoe werkt deze tabel?

Tijdens deze studiedag worden de actuele en voor de praktijk belangrijke elementen van de BTW in het internationale goederen- en dienstenverkeer behandeld.
De onderwerpen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Het seminar is bestemd voor administratieve en financiële professionals die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en BTW-aangifte, met name bij bedrijven in de internationale handel en logistiek waarbij het BTW-nultarief regelmatig een punt van overweging is en voor de accountants die deze bedrijven als klant hebben.

15-09-2022: Fiscaal vertegenwoordiger BTW en het BTW-entrepot

Buitenlandse bedrijven komen veelvuldig in aanraking met de complexe Europese BTW-wetgeving. Nederlandse ondernemingen treden dan vaak voor hen op als beperkt of algemeen fiscaal vertegenwoordiger om de BTW verplichtingen te voldoen. Maar wat zijn dan precies de voor- en nadelen van een vertegenwoordigerschap en waar liggen de risico’s? Wat is de rol van de fiscaal vertegenwoordiger bij e-commerce? Wanneer gebruik je een plaatsgebonden BTW-entrepot en wanneer een niet-plaatsgebonden BTW-entrepot en wat zijn de voorwaarden?
Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico’s van naheffing en aansprakelijkheid te vermijden. Tijdens deze studiedag worden de actuele en voor de praktijk belangrijke elementen van de beperkt en algemeen fiscaal vertegenwoordiger en het BTW- entrepot behandeld. De onderwerpen worden met veel praktijkgevallen toegelicht en er is de mogelijkheid om vraagstukken (vooraf) in te brengen.

05-10-2021: BTW en Nultarief in het internationale handelsverkeer

In het internationale handelsverkeer komen ondernemers veelvuldig in aanraking met de complexe Europese BTW-wetgeving. Met name ondernemers in de logistieke sector en im- en exportbranche staan vaak voor de vraag of er BTW verschuldigd is en of het nultarief van toepassing is. V=Bij het diensteverkeer is het vooral de vraag: Waar dient de Btw te worden afgedragen, in Nederland of in het buitenland? Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico's van naheffing en aansprakelijkheid te vermijden.

Tabel II bij de wet op de omzetbelasting geeft regels voor het nultarief, hoe werkt dat? Tijdens deze studiedag worden de actuele en voor de praktijk belangrijke elementen van de BTW in het internationale goederen- en dienstenverkeer behandeld. De onderwerpen worden met veel praktijkgevallen toegelicht. Het seminar is bestemd voor administratieve en financiële professionals die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en BTW-aangifte, met name bij bedrijven in de internationale handel en logistiek waarbij het BTW-nultarief regelmatig een punt van overweging is. En voor de accountants die deze bedrijven als klant hebben.

Na dit seminar bent u weer helemaal up-to-date.

01-07-2021: Webinar KVK: Wat betekent BREXIT voor webshops?

Door Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) nu een land buiten de EU. Voor zakendoen met het VK gelden andere regels dan wanneer je met een andere EU-lidstaat handelt. Dat geldt zeker voor Nederlandse webshops die exporteren naar of importeren uit het VK. Bovendien veranderen per 1 juli 2021 de btw-regels voor e-commerce. Tijdens dit gratis interactieve Live Event vertellen we je wat er voor webshops komt kijken bij het zakendoen met het VK, na Brexit.

Voor wie?

Dit KVK Live Event is voor ondernemers met een webshop die exporteren naar of importeren uit het VK, of van plan zijn om dit te gaan doen.

Inhoud Live Event

Tijdens dit KVK Live Event bespreken we waar je als ondernemer met een webshop rekening mee moet houden als je zakendoet met het VK. Welke regels zijn er en hoe kun je hier aan voldoen? Een goede voorbereiding en kennis van de regels voorkomt oponthoud aan de grens. Raymond Feen, btw-specialist en directeur van ALLVAT, gaat in hoofdlijnen in op de nieuwe btw-regels die vanaf 1 januari 2021 in het VK en per 1 juli 2021 binnen de EU gelden en vertelt welke gevolgen dit heeft voor ondernemers in de e-commerce. Naast de regelgeving gaan we ook in op de praktijk en deelt een ondernemer praktijkvoorbeelden en ervaringen met zakendoen met het VK. Tijdens het interactieve Live Event kun je vragen stellen aan ons panel van deskundigen.

Btw-regels

Sinds Brexit hanteert het VK nieuwe regels op btw-gebied voor webshops die aan klanten in het VK verkopen en het is dus voor Nederlandse ondernemers belangrijk om rekening te houden met die nieuwe regels in het VK. Ook de EU introduceert per 1 juli nieuwe btw-regels voor e-commerce activiteiten binnen de EU. Het Live Event biedt informatie met betrekking tot die verschillende btw-regels in het VK en de EU en is daarom relevant voor zowel webshops die uit het VK importeren en binnen de EU leveren als webshops die juist verkopen aan afnemers in het VK.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Btw en E-commerce nieuwe regelgeving 2021 (VK en EU)
  • Invoerrechten
  • Producteisen en productaansprakelijkheid
  • Verzending en inklaring
  • Retourzendingen
30-06-2021: Verdiepingscursus Internationale handel, douane en btw
23-06-2021: Verdiepingscursus internationale handel, douane en btw

Btw en douanevraagstukken bij in- en uitvoer van goederen

De vakgebieden douane en btw zijn sterk in elkaar verweven. Veel ondernemingen worden geconfronteerd met complexe douane- en btw verplichtingen bij in- en uitvoer van goederen buiten de Europese Unie. De wetgeving wijzigt voortdurend en dit maakt de complexiteit alleen maar groter. Zeker nu per 1 mei 2016 het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) in werking is getreden. We gaan tevens in op de gevolgen van de BREXIT voor u en uw cliënten.

Door de vele regels en interpretaties is het lastig om altijd van alle fiscale consequenties op de hoogte te zijn. Ziet u door de bomen het bos nog?

In 2 dagen krijgt u van onze topdocenten: met jarenlange ervaring

• Een overzicht van de relevante btw- en douanevraagstukken.

• Behandeling van de theorie aan de hand van praktijkcasussen.

• Tips voor een fiscale optimalisatie van de douane- en btw materie binnen uw onderneming

De cursus wordt onderverdeeld in een drieluik waarbij zowel per blok douane als btw wordt besproken.

• Invoer van goederen uit niet EU lidstaten

• Uitvoer van goederen buiten de EU

• Handel binnen de EU

17-06-2021: Fiscaal vertegenwoordiger BTW & BTW -entrepot

Fiscaal vertegenwoordiger BTW en BTW-entrepot.

Buitenlandse bedrijven komen veelvuldig in aanraking met de complexe Europese BTW-wetgeving. Nederlandse ondernemingen treden dan vaak voor hem op als beperkt of algemeen fiscaal vertegenwoordiger om de BTW verplichtingen te voldoen. Maar wat zijn dan precies de voor– en nadelen van een vertegenwoordigerschap, en waar liggen de risico’s. Wat is de rol van de fiscaal vertegenwoordiger bij e-commerce? Wanneer gebruik je een plaatsgebonden entrepot en wanner een niet plaatsgebonden BTW-entrepot en wat zijn de voorwaarden.

Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico’s van naheffing en aansprakelijkheid te vermijden.

Tijdens deze studiedag worden de actuele en voor de praktijk belangrijke elementen van de beperkt en algemeen fiscaal vertegenwoordiger en het BTW-entrepot behandeld.

De onderwerpen worden met veel praktijkgevallen toegelicht.