International dropshipping and VAT – the rules from July 1st and onwards

—————- English below —————-

In samenwerking met Raymond Feen heeft de Kamer van Koophandel een uitgebreid artikel uitgebracht dat dieper in gaat op alle veranderingen van de nieuwe btw-regels omtrent e-commerce voor dropshippers. De nieuwe regels, die in gaan vanaf 1 juli 2021, zullen veel gevolgen hebben voor dropshippers en consumenten. Met deze nieuwe regels hoopt de Europese commissie om de concurrentie tussen e-commerce ondernemingen eerlijker te maken. Daarnaast moeten de nieuwe regels er voor zorgen dat Europese landen gemakkelijker btw over online aankopen kunnen vorderen en fraude beter kunnen opsporen.

In het artikel wordt ingegaan op de meest belangrijke onderwerpen zoals wat dropshipping precies inhoudt, de belangrijkste wetswijzigingen omtrent btw en de gevolgen voor ondernemers en consumenten.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/e-commerce/internationale-dropshipping-en-btw/

English:

In cooperation with Raymond Feen the Dutch Chamber of Commerce has written an extensive article regarding the changes around the new VAT-rules and e-commerce. The new rules, valid from July 1st 2021, will have a big impact on dropshippers as well as consumers. With these new rules the European Commission hopes to create a fairer environment between e-commerce organisations. In addition, they hope the new rules will make it easier for European countries to collect VAT for online purchases and to better detect fraud.

Within the article subjects such as what dropshipping is, the most important rule changes regarding VAT and the consequences for entrepeneurs and consumers will be touched upon in more detail.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/e-commerce/internationale-dropshipping-en-btw/